A

Hakemusten käsittely ja asukasvalinnat

Sastamalassa on runsas ja monipuolinen vuokra-asuntotarjonta. Sastamalan Vuokratalot Oy on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jonka hallinnassa on n. 497 huoneistoa.
 
Asukasvalinnat tehdään ARA:n ohjeistuksen mukaisesti (lue lisää ARAsta), kiireellisyyden mukaan. Asunnon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja suurimmassa tarpeessa olevat ruokakunnat asetetaan etusijalle.
 
Otamme aina huomioon hakijan tulot ja varallisuuden sekä nykyisen asuntotilanteen. Hakijoita on osaan asunnoistamme runsaasti - kannattaa siis perustella asunnontarve huolellisesti ja pitää itse hakemuksen tiedot ajan tasalla. Käynnit asiakaspalvelussa tai puhelinsoitot eivät nopeuta asunnon saantia, vaan asunnot jaetaan tasapuolisesti hakemusten perusteella.
 
Mikäli asunnottomuus johtuu hakijasta itsestään - hakija on esimerkiksi häädetty häiriöiden vuoksi edellisestä asunnosta - ei asuntoa pääsääntöisesti myönnetä. Sastamalan Vuokratalot Oy tarkistaa tämän lisäksi myös kaikkien hakijoiden luottotiedot.
 
Asuntoihin on jatkuva haku. Hakemuksen voi toimittaa sähköisenä versiona, postitse tai tuomalla hakemuksen asiakaspalveluun. Asunnot ovat kaikkien haettavissa. Jos hakija on alaikäinen, hakemukseen vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus.
 
Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.
 
Asiakaspalvelun toimipiste on osoitteessa Tampereentie 5 A, 2 krs. , 38200 Sastamala, jossa palvelemme ma - pe 9 - 15.
 
Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta kerrallaan hakemuksen jättämisestä.
 
Jos hakemuksessa ilmoittamasi tiedot muuttuvat, ilmoita muutoksista, mutta älä tee uutta hakemusta. Hakemuksen uusimisen ja muutokset voi tehdä nettisivujemme palautteen kautta, sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai käymällä asiakaspalvelussa.
 
Hakemukseen tarvitaan pyydettäessä sopimuksen tekemistä varten liiteasiakirjoja (ks. kohta Hakemuksen liitteiden toimittaminen). Puutteellisten hakemusten perusteella asuntoa ei voida osoittaa.

Olemme ostaneet Garantialta takausvakuutuksen, johon perustuen Garantia takaa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vuokranantajalle takausvakuutussopimuksessa määritellyin ehdoin. Takauksen käyttötarkoituksena on toimia vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden vakuutena rahavakuuden tapaan. Vakuusmaksu on 10-15 €/kk kohteesta riippuen ja se peritään vuokran yhteydessä.
Kaikki aikaisemmat maksut pitää olla hoidettu ennen, kun uusi vuokrasopimus tehdään.
 
Asukasvalinnoissa sovelletaan aravarajoituslakia (1190/1993), lakia vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja asukasvalintoja koskevaa valtioneuvoston asetusta (166/2008).