A

Sastamalan Vuokratalot Oy

Sastamalassa on runsas ja monipuolinen vuokra-asuntotarjonta.

Sastamalan Vuokratalot Oy on kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö (Vuokrataloyhtiö). Yhtiö omistaa, vuokraa ja rakennuttaa vuokrataloja ja vuokra-asuntoja.

Yhtiön tehtävänä on tarjota kysyntää vastaavia kohtuuhintaisia, laadultaan hyvätasoisia vuokra-asuntoja, jotka soveltuvat asukkaiden ja asiakkaiden kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Vuokrataloyhtiön hallinnassa on n. 497 huoneistoa. Asunnot sijoittuvat Sastamalan keskustan lisäksi Kiikkaan, Keikyään, Mouhijärvelle ja Suodenniemelle.

Yhtiö on perustettu vuonna 1990 ja se on syntynyt, kun useita kaupungin omistamia yhtiöitä on sulautettu toisiinsa. Pääosa yhtiön asuntokannasta on rakennettu 60- ja 70-luvulla.

Yhtiön palveluksessa on viisi työntekijää. Yhtiöllä on toimisto Sastamalan kaupungintalolla osoitteessa Tampereentie 5, 2. kerros. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Hallituksessa on lisäksi yksi asukasedustaja. Kaupungin edustajan yhtiökokoukseen nimeää kaupunginjohtaja. Kaupungin edustajilla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaupungin tarkastuslautakunta valvoo yhtiön toimintaa.

Sastamalan kaupungin suorassa omistuksessa on n. 360 huoneistoa, joista suurin osa on erityisryhmien kuten vanhusten asuntoja lisäksi löytyy myös eri kokoisia liike- ja toimistotiloja. Kaupungin asuntoja ja liiketiloja voi kysyä suoraan Sastamalan kaupungilta tai Sastamalan Vuokratalot Oy toimistolta, sähköposti vuokratalot@sastamala.fi.

Sastamalan Vuokrataloilla ei ole erityisryhmien kuten vanhusten asuntoja, näitä voi kuitenkin tiedustella asiakaspalvelustamme.

Kiikoisissa on tarjolla vuokra-asuntoja mm. kaupungin omistamassa Kiikoisrinteesä. Näitä voit tiedustella Sastamalan Vuokratalot Oy toimistolta.

Asunto ja asumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme 040 553 3850.