Hakemuksen voimassaolo, uusiminen ja päivittäminen

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta jättöpäivästä. Hakemuksen vanhenemisesta ei ilmoiteta hakijalle erikseen, vaan hänen tulee itse huolehtia hakemuksen uusimisesta tai tietojen päivittämisestä, jos olosuhteet muuttuvat.

Hakemuksen uusimisen ja muutokset voi tehdä nettisivujemme palautteen kautta, sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai käymällä asiakaspalvelussa.Vanhenevan hakemuksen voi uusia myös puhelimitse.

Hakijalla voi olla vain yksi hakemus kerrallaan voimassa.