A

Asuntotarjous ja vuokrasopimus

Valituille hakijoille ilmoitetaan asunnon myöntämisestä pääsääntöisesti sähköpostitse tai postitse.

Ilmoituksessa annetaan yksilöidyt tiedot asunnosta ja vuokrasta sekä ohjeet jatkotoimenpiteistä, mm. vakuusmaksun maksamisesta ja vuokrasopimuksen tekemisestä.

Asunnon näyttö onnistuu sovitusti, kun olet tarjouksen saanut myönnetystä asunnosta. Tarjous kirjeessä on ohjeet asuntoon tutustumiseen.

Asuntoa näyttää joko nykyinen asukas tai isännöitsijätoimiston/huoltoyhtiön edustaja. Varaa näyttö mahdollisimman pikaisesti.

Toivomme myös, että ilmoitat päätöksesi asuntotarjouksen suhteen mahdollisimman pian näytön jälkeen.

Ilmoituksessa asetetaan määräaika yksi (1) viikko, johon mennessä hakijan tulee ilmoittaa, ottaako hän asunnon vastaan. Muussa tapauksessa asunto osoitetaan muille hakijoille.

Olemme ostaneet Garantialta takausvakuutuksen, johon perustuen Garantia takaa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vuokranantajalle takausvakuutussopimuksessa määritellyin ehdoin. Takauksen käyttötarkoituksena on toimia vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden vakuutena rahavakuuden tapaan. Vakuusmaksu on 10-15 €/kk kohteesta riippuen ja se peritään vuokran yhteydessä.

Kaikki aikaisemmat maksut pitää olla hoidettu ennen, kun uusi vuokrasopimus tehdään. 

Asuntotarjouksen hyväksyttyään hakijan tulee rahavakuudellisissa kohteissa maksaa vuokravakuus asuntotarjouksessa olevilla maksutiedoilla. Vuokravakuuden maksamisen jälkeen syntyy esivuokrasopimus. Vakuus on ehdottomasti maksettava tarjouksen eräpäivään mennessä. Jos vakuusmaksu myöhästyy, tarjous vanhenee automaattisesti ja asunto tarjotaan seuraavalle hakijalle. 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan viimeistään viikon sisällä vuokravakuuden maksamisesta. Asukkaan on tehtävä muuttoilmoitus heti.

Vakuusmaksu palautetaan noin 2-3 viikon kuluessa vuokravastuun päättymisestä, kun asunto on tarkastettu sekä vesilaskutus ja muut mahdolliset laskut hoidettu. Vakuusmaksu palautetaan tilillesi, joten muistathan ilmoittaa tilinumerosi irtisanomisilmoituksen yhteydessä.