A

Asukasinfo

Asukasinfo kertoo sellaisista asioista, joista löydät tietoa asumisesta ja vuokrauksesta. Tarjolla on tietoa myös asunnonvaihtajalle.

Huoneistokortti

Suorita tulotarkastus tai lähtötarkastus kiinteistönhoitajan kanssa yhteistyössä.

Palvelupyyntö huoltomiehelle

Palvelupyyntö huoltomiehelle -lomakkeella voit tehdä palvelupyynnön tai vikailmoituksen huoltomiehelle.

Ilmoita muuttuneista tiedoista

Tietojen muutosilmoitus -lomakkeella voi ilmoittaa uudesta asukkaasta, nimenmuutoksesta, syntyneestä lapsesta tai pois muuttavasta asukkaasta.

Häiriöntuotto ilmoitus

Järjestyssääntöjen rikkomisesta ja muista järjestyshäiriöistä tulee viipymättä ilmoittaa isännöitsijälle oheisella lomakkeella. Muistathan, että väki- ja ilkivalta sekä kotirauhan rikkominen kuuluvat poliisille.

Pelastus-suunnitelmat kiinteistöittäin

Pelastussuunnitelmat löydät täältä eri vuokra-asunto kiinteistöillemme

Huoneiston irtisanominen

Vuokrasopimus on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti.

Yleisohje asumiseen

Lataa Yleisohje asumiseen