A

Jätehuolto ja lajittelu

Kaikissa kiinteistöissä on järjestetty seka- ja hyötyjätteen keräys. Asukkaat voivat omilla toimillaan vaikuttaa syntyvän jätteen määrään ja pienentää jätehuollon kustannuksia lajittelemalla.

Kodinkoneiden, huonekalujen ja muiden suurien tavaroiden hävittäminen on asukkaan vastuulla. Niitä ei tule viedä jätekatokseen.

Ongelmajätteiden, joihin kuuluvat myös energiansäästölamput, hävittämisestä asukkaiden tulee huolehti itse.