A

Asuntotarjous

Valituille hakijoille ilmoitetaan asunnon myöntämisestä pääsääntöisesti sähköpostitse tai postitse.

Ilmoituksessa annetaan yksilöidyt tiedot asunnosta ja vuokrasta sekä ohjeet jatkotoimenpiteistä, mm. vakuusmaksun maksamisesta ja vuokrasopimuksen tekemisestä.

Asunnon näyttö onnistuu sovitusti, kun olet tarjouksen saanut myönnetystä asunnosta. Tarjous kirjeessä on ohjeet asuntoon tutustumiseen.

Ilmoituksessa asetetaan määräaika yksi (1) viikko, johon mennessä hakijan tulee ilmoittaa, ottaako hän asunnon vastaan. Muussa tapauksessa asunto osoitetaan muille hakijoille.

Olemme ostaneet Garantialta takausvakuutuksen, johon perustuen Garantia takaa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vuokranantajalle takausvakuutussopimuksessa määritellyin ehdoin. Takauksen käyttötarkoituksena on toimia vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden vakuutena rahavakuuden tapaan. Vakuusmaksu on 10-15 €/kk kohteesta riippuen ja se peritään vuokran yhteydessä.

Kaikki aikaisemmat maksut pitää olla hoidettu ennen, kun uusi vuokrasopimus tehdään. 

Vakuusmaksu palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä noin (1) kuukauden sisällä vuokrasopimuksen loppumisesta, jos kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet on täytetty.