A

Asumisturvallisuus

Asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa asumisturvallisuuteensa. Lapsiperheiden on kiinnitettävä huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen.

Palovaroitin on jokaisen asunnon pakollinen varuste. Varoittiminen hankinta ja sen huolto ovat asukkaan vastuulla.
Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta.
Vuoden 2010 alusta tuli voimaan määräys, jonka mukaan asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä
kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin.

Kotivakuutus turvaa vahingon sattuessa ja se kannattaa tehdä jo ennen muuttoa.