A

Vuokrasopimuksen päättäminen

Vuokrasopimus on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan irtisanomisajan kuluttua. Aika on yksi kuukausi ja se lasketaan kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä eteenpäin. Esimerkiksi kesäkuun 10. päivänä irtisanottu sopimus päättyy 31.7. Vuokranmaksuvelvollisuus on voimassa tuohon päivään saakka.

Mikäli vuokrasopimus on tehty usean henkilön nimiin, on myös irtisanomisilmoituksen oltava kaikkien vuokralaisten allekirjoittama.

Jos vuokralaisista toinen on lähdössä, niin hänen tulee omalta osaltaan tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Muutoin hän on edelleen vastuussa vuokrista ja asunnosta.

Vuokralaisen kuoltua on kuolinpesä vastuussa vuokrista ja asunnosta. Kuolin tapauksissa sopimus voidaan päättää seuraavaan kuun vaihteeseen.  Sopimuksen päättymisen edellytyksenä on asunnon luovutus vuokranantajan hallintaan. Pesänhoitajan tulee toimittaa kuolin- tai virkatodistus sekä sukuselvitys sekä irtisanoa kirjallisesti asunto. Mikäli perillisiä on useampia, voivat he valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan vuokrasopimukseen liittyviä asioita valtakirjalla.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy, kun määräaika on päättynyt.

Vuokranantaja voi päättää vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää häiritsevää elämää. Lisäksi vuokrasopimus voidaan päättää, jos asukkaalla on maksamatta vähintään kahden kuukauden vuokrat.

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi jo muuttopäivänä.

Vuokrasopimuksen päättäminen / irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Asunnon tulo- ja lähtötarkastuksen voitte sopia alueenne kiinteistönhoitajan kanssa.

Asunto tarkastetaan sen kunnon toteamiseksi kahdesti. Irtisanomisen jälkeen ennakkotarkastus ja lopputarkastus poismuuton jälkeen.

Ennakkotarkastus

Irtisanomisen tultua toimistoomme tekee Sastamalan Vuokratalot Oy:n huolto asuntoon ennakkotarkastuksen. Ennakkotarkastuksen ajankohta sovitaan pois muuttavan kanssa. Ennakkotarkastuksen tarkoitus on, että saamme hyvissä ajoin tietoa asunnon kunnosta ja ehdimme varautua mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin.

Lopputarkastus

Poismuuton yhteydessä huoltomies tarkastaa huoneiston kunnon ja ottaa tarvittaessa vesimittarilukemat loppulaskua varten. Asunnon lopputarkastus olisi suositeltavaa tehdä yhdessä huoltomiehen kanssa, jotta mahdolliset epäkohdat saadaan sovittua tarkastuksen yhteydessä. Kaikki asukkaan käytössä olleet avaimet tulee palauttaa lopputarkastuksen yhteydessä huoltomiehelle tai muussa tapauksessa asiakaspalveluun. Mikäli huoneiston avaimia on kadonnut, sarjoitamme lukon ja laskutamme sarjoituskulut asukkaalta. Vesimittarit luetaan poismuuton jälkeen ennen kuin asunto vuokrataan uudelleen tai aloitetaan korjaustöitä.

Vuokralaisella on korjaus- tai korvausvelvollisuus vahingosta, jonka hän tahallisesti laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan on aiheuttanut asunnolle. Korvausvastuuta ei ole asumisesta aiheutuneesta normaalista kulumisesta.

Vakuusmaksu

Mahdollinen vakuusmaksu ja avainten panttimaksu palautetaan noin 2-3 viikon kuluessa muutostasi, sen jälkeen kun asunto on tarkastettu, mahdollinen vesilasku ja muut maksuvelvoitteet Sastamalan Vuokratalot Oy:lle on hoidettu. Asunnon tulee olla varastotiloineen tyhjä ja huolellisesti siivottu. Siivous koskee myös liettä ja kylmäkalusteita.

Lisäksi edellytetään, että kaikki avaimet on palautettu. Vakuusmaksusta ei makseta korkoa.

Vakuusmaksu palautetaan tilillesi, joten muista ilmoittaa tilinumerosi toimistoomme.

Ilmoitukset

Ilmoita muuttosi ja osoitetietosi maistraatille ja postille (lomakkeita saa postista, Kelasta ja maistraatista). Muuttotiedot voi ilmoittaa myös puhelimitse tai Internetin kautta väestörekisteriin.

Irtisano asuntosi sähkösopimus ja tilaa sähkö uuteen asuntoosi.

Asuntoesittely uudelle vuokralaiselle

Vuokranantaja tai tämän edustaja voi esitellä huoneiston irtisanomisaikana avainta käyttäen vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana. Vuokralainen saa halutessaan olla paikalla, kun vuokranantaja tai tämän edustaja esittelee huoneistoa vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrahuoneistoon valvoakseen tilan kuntoa vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana. Myös kohteen esitteleminen uudelle vuokralais- tai ostajaehdokkaalle tulee järjestää molemmille osapuolille sopivana ajankohtana. Vuokralaisella on oikeus olla huoneistossa paikalla, kun huoneistoa esitellään. Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa huoneistoon pääsyä.

Siirry sähköiseen irtisanomisilmoitukseen

Lataa vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus paperisena (pdf).
(Kaikki vuokralaiset allekirjoittavat irtisanomisilmoituksen.)