A

Vuokra ja muut maksut

Vuokra ja sen yhteydessä suoritettavat muut maksut on maksettava kunkin kuukauden viidenteen päivään mennessä. Vuokraa maksettaessa on aina käytettävä maksuohjeessa ilmoitettua viitenumeroa. Vuokranmaksun viivästyessä vuokralaiselle lähetetään maksukehotus. Maksukehotuksen muistutusmaksu on viisi (5) euroa. Myöhästyneistä suorituksista perimme korkolain mukaisen viivästyskoron ja perintäkulut. 

On ehdottoman tärkeää, että vuokranmaksusta huolehditaan ajallaan. Maksamattomat vuokrat peritään tarvittaessa oikeusteitse. Häädetyllä ei yleensä ole enää mahdollisuutta kaupungin toiseen vuokra-asuntoon. Käräjäoikeuden tuomioon asti edenneestä perintäasiasta tulee merkintä myös luottotietoihin.

Perintätoimenpiteisiin ryhdytään ilman erillistä ilmoitusta viimeistään silloin, kun kahden kuukauden vuokra on suorittamatta. Tällöin Sastamalan Vuokratalot Oy hakee häätötuomiota käräjäoikeudelta.

Jos vuokralainen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin eikä kykene maksamaan vuokraansa ajallaan, hänen on viipymättä otettava yhteyttä vuokranantajaan ja selvitettävä, miten vuokranmaksu hoidetaan. 

Muut maksut

Yhtiö tekee huoneistojen korjauksia talousarvion mukaisesti. Mikäli vuokralainen itse tai hänen perheenjäsenensä, kotieläimensä tai vieraansa aiheuttavat huolimattomuuttaan tai tahallisesti vahinkoja, ne korjataan vuokralaisen kustannuksella vuokranantajan laatiman asiakaslaskutushinnaston mukaan. 

Muiden kuin kuluvien huoneiston vakiovarustukseen kuuluvien laitteiden (esim. astianpesukone) asentamisen ja korjaamisen sekä tarvittaessa poistamisen maksaa vuokralainen.

Muut kuin vuokrasopimuksen mukaiset asumispalvelut maksaa niiden käyttäjä. Tällaisia ovat mm.
• ovenavausmaksu,
• talonkirjaote yms. todistukset,
• autopaikka-, pesutupa- ja saunamaksut sekä muut käyttökorvaukset.

Joissakin taloissa on huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus, jonka perusteella laskutetaan vedestä.