A

Opiskelijat

Opiskelija-asuntoa voi hakea henkilö, jolla on voimassaoleva opiskelupaikka oppilaitoksessa tai valintailmoitus, josta ilmenee opiskelun kesto. Todistuksen saat oppilaitokseltasi pyydettäessä.

Alaikäiselle opiskelijalle asuntoa voidaan hakea vain huoltajan tiedoin. Alaikäinen merkitään hakemukseen mukana muuttavaksi henkilöksi ja lisätiedoissa mainitaan, että asuntoa haetaan alaikäiselle.

Opiskelija-asunnot ovat joko solu- tai perheasuntoja. Perheasuntoa voi hakea vain täysi-ikäiselle henkilölle.  

Olemme ostaneet Garantialta takausvakuutuksen, johon perustuen Garantia takaa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vuokranantajalle takausvakuutussopimuksessa määritellyin ehdoin. Takauksen käyttötarkoituksena on toimia vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden vakuutena rahavakuuden tapaan. Vakuusmaksu on 10-15 €/kk kohteesta riippuen ja se peritään vuokran yhteydessä.

Kaikki aikaisemmat maksut pitää olla hoidettu ennen, kun uusi vuokrasopimus tehdään. 

Vuokrasopimukset voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassa olevina tai määräaikaisina.

Määräaikaisilla vuokrasopimuksilla ei ole irtisanomisoikeutta, paitsi poikkeuksena seuraavat syyt:

  • Opiskelun lopettaminen
  • Opiskelupaikan siirtyminen toiselle paikkakunnalle
  • Perheen perustaminen

HUOM! Muista erityisesti liittää hakemukseesi oppilaitokselta hankkimasi opiskelu- tai valintatodistus!

Sastamalan Vuokratalot Oy:n kädenojennus opiskelijoille

Opiskelijoille vuokranalennus Kannintien taloissa
Lousaja I-IV, Kannintie 2, 4, 6 ja 8 vuokra-asuntojen vuokraa alennetaan opiskeluajaksi, kiinteä 8,60 €/jm2/kk (max 3 vuotta). Näistä kohteista vain 1 km ammattikoululle. Laita hakemukseen liitteeksi opiskelijatodistus tai uusilta opiskelijoilta kopio valintakirjeestä. Perheasunnot voidaan vuokrata myös soluasuntoina. Kerää mukava porukka ja vuokratkaa asunto yhdessä! Lisätietoja vuokratalot@sastamala.fi.