A

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Sääntöjen noudattaminen on kaikkien etu.

Jokaisen asukkaan vastuulla on ottaa asumisessaan muut huomioon. Jos vuokralainen häiritsee muita asukkaita, voi asiasta ensin  ystävällisesti huomauttaa hänelle. Jos keskustelu ei auta tai häiriö on jatkuvaa, vuokralaisen tulee laatia asiasta kirjallinen ilmoitus ja toimittaa se allekirjoitettuna isännöitsijälle.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • häiriön aiheuttaja
  • häiriön luonne ja ajankohta
  • todistajien allekirjoitukset.

Ilmoituksen perusteella vuokralaiselle voidaan antaa varoitus. Jos häiriö jatkuu, vuokrasopimus voidaan irtisanoa ja vuokralainen häätää.

Kiireellisissä tilanteissa on otettava yhteyttä viranomaisiin.

Lataa järjestyssäännöt 2018 (pdf).