A

Toimiston yhteystiedot

Henkilöiden suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Sastamalan Vuokratalot Oy

Toimiston yhteystiedot
Käyntiosoite: Aarnontie 2A, 38200 SASTAMALA
Postiosoite: PL 23, 38201 SASTAMALA

vuokratalot@sastamala.fi

Avoinna 9.00 - 15.00

Vuokraus-, isännöinti- ja kiinteistöpalvelut

Toimitusjohtaja / isännöitsijä
Juha Runnari
Matkapuhelin: 040 688 5318

Hallituksen määrittelemien rajojen puitteissa päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja.

* Asuntohakemukset, Asuntotarjoukset, Asukasvalinnat ja Vuokrasopimukset
* Hallituksen ja yhtiökokousten järjestäminen, päätösten toimeenpano, sekä niistä tiedottaminen
* Kiinteistöjen kunnon ja huollon, sekä rakennuttamisen ja korjauksen valvontatehtävät
* Yhtiön talouden suunnittelu ja hoitaminen sekä sen kehittäminen
* Viranomaisilmoituksista ja lainmukaisuudesta huolehtiminen
* Kiertää tarvittaessa asunnoissa

Asuntohakemukset, liitteet ja irtisanomiset, laskutus ja perintä

Palvelusihteeri / vuokranvalvonta
Anja Kokkonen
Matkapuhelin: 040 138 2059

* Asiakaspalvelu
* Asuntohakemukset
* Irtisanomisilmoitukset
* Vuokrasopimukset
* Vuokravakuudet
* Talokirjaotteet
* Vuokralaskutus
* Vuokranvalvonta
* Vesi ja sähkö lukema- ja tasauslaskutus
* Perintä ja Haasteet

Palvelusihteeri / Rikkomuslaskutus, Ovenavaus maksut
Sirpa Löytti
Matkapuhelin: 050 083 3335

* Rikkomuslaskutus
* Ovenavaus maksut

Kiinteistöpalvelut

Huoltotyönjohtaja
Simo Mäkinen
Matkapuhelin: 050 346 7261

* Kiinteistönhoito, -huolto ja kunnossapito
* Korjausrakentaminen
* Huolto- ja asennustöiden tilaukset
* Kiinteistöjen kunnon ja huollon, sekä rakennuttamisen ja korjauksen valvontatehtävät