A

Hakuohjeet

  • Asuntoihin on jatkuva haku. Hakemuksen voi toimittaa sähköisenä versiona, postitse tai tuomalla hakemuksen asiakaspalveluun.
  • Asunnot ovat kaikkien haettavissa. Jos hakija on alaikäinen, hakemukseen vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus.
  • Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.

Asiakaspalvelun toimipiste on osoitteessa Aarnontie 2A, 38200 Sastamala, jossa palvelemme ma - pe 9 - 15.

Asunto ja asumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:
Asiakaspalveluumme puhelin 040 553 3850, sähköposti vuokratalot@sastamala.fi

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta kerrallaan hakemuksen jättämisestä. Jos hakemuksessa ilmoittamasi tiedot muuttuvat, ilmoita muutoksista, mutta älä tee uutta hakemusta. Hakemuksen uusimisen ja muutokset voi tehdä nettisivujemme palautteen kautta, sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai käymällä asiakaspalvelussa.

Hakemukseen tarvitaan pyydettäessä sopimuksen tekemistä varten liiteasiakirjoja (ks. kohta hakulomake). Puutteellisten hakemusten perusteella asuntoa ei voida osoittaa.

Olemme ostaneet Garantialta takausvakuutuksen, johon perustuen Garantia takaa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vuokranantajalle takausvakuutussopimuksessa määritellyin ehdoin. Takauksen käyttötarkoituksena on toimia vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden vakuutena rahavakuuden tapaan. Vakuusmaksu on 10-15 €/kk kohteesta riippuen ja se peritään vuokran yhteydessä.

Kaikki aikaisemmat maksut pitää olla hoidettu ennen, kun uusi vuokrasopimus tehdään. 

Asukasvalinnoissa sovelletaan aravarajoituslakia (1190/1993), lakia vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja asukasvalintoja koskevaa valtioneuvoston asetusta (166/2008).