A

Häiriöntuotto ilmoitus

HÄIRIÖILMOITUSTEN KÄSITTELY SASTAMALAN VUOKRATALOT OY:SSÄ

Asuntokohteissa ja varsinkin samassa huoneistossa asuminen yhdessä toisten asukkaiden kanssa vaatii yhteisiä pelisääntöjä ja suvaitsevaisuutta. Sastamalan Vuokratalojen taloissa noudatetaan yleistä järjestyslakia ja Sastamalan Vuokratalojen järjestyssääntöjä, jotka annetaan sinulle, kun allekirjoitat vuokrasopimuksen. Tutustu niihin huolella.

ERIMIELISYYKSISTÄ SELVIÄÄ USEIN PUHUMALLA JA SOVITTELEMALLA, MUTTA JOS ONGELMAT KUITENKIN JATKUVAT

- Voit tehdä Sastamalan Vuokrataloille kirjallisen allekirjoitetun valituksen. Nimeäsi ei ilmoiteta valituksen kohteelle. Valituksesi käsitellään ja siihen pyydetään häiriön aiheuttaneilta vastine ja jatkossa toimitaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. Vastinepyyntöön kannattaa vastata, jotta molempien osapuolien kanta tulee selville.

- Akuuteissa tilanteissa kannattaa kutsua paikalle poliisi tai Sastamalan Vuokratalojen päivystävä huoltomies tilannetta rauhoittamaan.

- Häiriöilmoitusten selvittelyssä toimitaan asuinhuoneiston vuokrauksessa säädetyn lain mukaisesti. Vakavissa häiriö- ja rikkomustapauksissa Sastamalan Vuokrataloilla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa.

AVHL 61§ mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokranmaksun säädetyssä ajassa,vuokraoikeus siirretään tai huoneisto luovutetaan toisen käytettäväksi ilman Sastamalan Vuokratalojen suostumusta,huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mitä on sopimuksessa edellytetty,vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää,vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti taivuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty

Jokaiselle asukkaalle on tulostettu kiinteistön järjestyssäännöt vuokrasopimusten allekirjoituksen yhteydessä. Useimmissa kiinteistöissä hiljaisuus on klo 22 - 07. Jokaisen asukkaan tulee kunnioittaa naapureiden kotirauhaa toimimalla kiinteistön järjestyssääntöjen mukaisesti. Järjestyssääntöjen rikkomisesta ja muista järjestyshäiriöistä tulee viipymättä ilmoittaa isännöitsijälle oheisella lomakkeella. Muistathan, että väki- ja ilkivalta sekä kotirauhan rikkominen kuuluvat poliisille.

Lataa lomake, täytä, älä unohda allekirjoitustasi ja toimita toimistollemme

Sastamalan Vuokratalot Oy
Aarnontie 2A
38200 SASTAMALA