A

Tietojen muutosilmoitus

Tietojen muutosilmoitus -lomakkeella voi ilmoittaa uudesta asukkaasta, nimenmuutoksesta, syntyneestä lapsesta tai pois muuttavasta asukkaasta.

Ilmoittajan tiedot










Muuttuneet tiedot







Muut asumaan tulevat tai asukkaan muuttuneet tiedot

























Anna muodossa päivä.kuukausi.vuosi, esim. 1.1.2018



Uusi osoite / Vanha osoite

Täytetään muuttaessa talosta pois tai kun asuntoon muuttaa uusi asukas.